Woo Kim Wan 产后乌金丸

Woo Kim Wan 产后乌金丸

主治:妇人思虑过度,变生多疾,孕育不成,崩中带下,五心烦热,口苦咽干,饮食无味,身疼羸瘦,面目萎黄,手足痿软,经水不匀,肚腹胀痛,鬓发黄落,喜卧倦起;产后恶血上行,心腹刺痛,败血不止,及子宫一切恶疾。

    $24.00Price
     

    +65 97336523 63379639 (request for Cheng Lee)

    ©2020 by SunNLove, an online initiative of Chee Seng Medical Store and Chee Seng Preserved Dried Goods